HkYuk.
プレイヤー
1469
HkYuk.

投稿マスター
HkYuk.

チーム
−Msk−
話す